Sunday, March 4, 2012

wyruszyłaby sama nie wie dokąd

"najchętniej zostawiłaby wszytko i wyruszyła....sama nie wie gdzie...- do domu..."
"najraje pustila bi vse in odpotovala....same ne ve kam...- doma"


No comments:

Post a Comment

I will be glad to read your comment :)