Saturday, August 7, 2010

Kocevski widoczek

Pola, łąki, małe domki z czerwonymi dachami, polne dróżki, kościółek z wieżyczką wyłaniający się zza kępy drzew. Słoweńskie widoki z okolic Kocevja.

No comments:

Post a Comment

I will be glad to read your comment :)