Tuesday, February 21, 2012

zatrzymała się na moście

"zatrzymała się na moście i wpatrywała się w wodę. Woda, most, niebo i nawet wróble na moście były szare, smutne, nieokreślone. tylko dachy domów po drugiej stronie brzegu i jej niebieski łaszcz przełamywały tę smutną burość świata"

2 comments:

I will be glad to read your comment :)