Friday, February 24, 2012


"szła przez puste pola i zastanawiała się co tez na nich wyrośnie i dokąd prowadzi ją droga..."
"šla je čez prazne polja in razmišljala je kaj bo na njih zraslo in kam jo pelje tista pot"

1 comment:

I will be glad to read your comment :)