Saturday, February 20, 2010

Tuszem

Dawniejsze szkice tuszem, które bardzo przypominają tutejszy klimat i nastrój.
Moje stare skice s črnilom...Zdaj vem da ta čas sem že slikala Kočevje.

  

 


No comments:

Post a Comment

I will be glad to read your comment :)